Portal www.samolika.com

Internetski portal za medijsku promociju Like

Izdavač: Stara Lika, j.d.o.o

Sjedište: Petra Svačića 55, 53000 Gospić

Kontakt e-mail: info@samolika.com